Vaccinations reaktioner


Vaccinationsreaktioner

Pinschern är en frisk ras. En åkomma som är lite speciell kan drabba vissa, men absolut inte en majoritet, av hundarna. Om din hund skulle få problem, får du här lite råd på vägen.

Symptom

I samband med första vaccineringen vid 12 veckors ålder, efter att valpen har flyttat hem till sina ägare, kan något som kallas "vaccinationsreaktion" uppstå, vilket är en överkänslig reaktion av vaccinet.

De typiska reaktionerna visar sig ca 7-10 dagar efter vaccineringen och är allt ifrån en bula i nacken efter sticket, till ostadighet, rinniga ögon, darrningar, kramper, inkontinens och i värsta fall medvetslöshet.

Det är viktigt att vara påläst och medveten om att reaktioner kan uppstå, så att rätt behandling kan sättas så fort som möjligt.

Inte alla veterinärer är bekanta med åkomman

Behandling

Den viktigaste och som det visat sig mest effektiva behandlingen är kortison, där hundar som genast satts in på det blivit i allmänhet bra efter 1½ dygn. Även kramplösande medicin (vanligtvis Stesolid) kan vara nödvändig men aldrig i stället för kortison utan de måste få både kortison & kramplösande i såfall. Kortison måste de ha för att den allergiska reaktionen ska avta och kramplösande kan vara nödvändigt för att få stopp på eventuella kramper. En del hundar har även som tillägg behandlats med B-vitamin, antibiotika och mediciner mot illamående.

Här finns Viktig information till dig som ska vaccinera din pinscher.

Svenska

Engelska

Biverkningsrapport