8. mar, 2020

Årets Pinscher, Veteran och Allround

Jumping All Over Capricorn Jr "Ozzy" blev årets (2019) Veteran Pinscher och Årets Allround Pinscher i SSPK (Svenska Schnauzer och Pinscher klubben)!!