Kontakt

Cathrin "Cattis" och Jörgen Zackariasson
Rundvägen 27, 747 32 ALUNDA
Cattis Mobil: (+46) 070-845 85 45
Jörgen Mobil: (+46) 073-512 62 12
Mail: jerntraktens@yahoo.com

 

Vi är med i Pinschersektionen